Alle innlegg av Maria Jacobsen

Innstillinger til din bruker

Preferanser/ innstillinger til din bruker

Den øverste raden i Tindravinduet inneholder navnet på organisasjonen din og eventuelt hvilket underregister du står i. (Ikke alle har flere underregister.) Til høyre ser du navnet ditt og med et evt. valgt rettighetsett i parentes ved siden av navnet ditt.

Når du klikker på navnet ditt får du frem en meny: Preferanser innstillinger til bruker Les mer Innstillinger til din bruker

Kombinert søk

kombinert søk2

I kombinert søk kan du søke etter alle navn som oppfyller alle valgte søkekriterier du setter opp.

Dette gir deg muligheten til å søke etter akkurat de navn du har behov for å hente frem. F.eks alle navn med gyldig avtale, alle navn med innbetaling, alle navn uten innbetaling i perioden xx, alle navn med fødselsdato xxxx og mye mer. Søkeresultatet (listen med navn) du får frem, kan du bruke til videre behandlinger/endringer eller eksportere ut som en liste.

Les mer Kombinert søk