Inntektsmåling for analyseformål

I Tindra er det mange ulike rapporter som skal hjelpe dere å følge med på inntekter for å kunne legge gode strategier for videre arbeid. Vi har egne rapporter for regnskap men i denne veiledningen skal vi se litt på de rapporter som viser inntekter for analyseformål. Hvordan går det med de ulike produktene? Hvilke prosjekter er mest lønnsomme og hvordan er inntektene sammenliknet med samme periode tidligere år?

Det er mange ulike standard rapporter innenfor dette område i tillegg til spesiallagde rapporter. Se hvilke rapporter du har tilgjengelig og hvilke rapporter du synes er mest nyttige.

Her er et eksempel på en rapport (I09) som viser inntekter pr. produkt over tre perioder: 

Viser sammenlignbare tall for tre perioder: I år, i fjor og i forfjor. Velg ønsket dato og inflasjon under «kriterier» øverst i rapporten. Data som vises er fordelt på produkttyper og deretter prosjekt. (Alle piler som peker mot høyre kan du bla ut og få se mer detaljer.) Viser sum beløp, antall innbetalinger og snitt beløp.