Analyse Aksjonsmåling

I Tindra er det mange ulike rapporter som skal hjelpe dere å følge med på deres kampanjer. Hvordan går de ulike aksjoner? (Se mer om Aksjoner) Hvordan går det med de ulike utsendelser, Facebook-kampanjer eller gatevervingen? Gav de mange nye navn, avtaler? Hvilke kostnader og inntekter har dere på de ulike aksjoner?

Det er mange ulike standard rapporter innenfor dette område i tillegg til spesiallagde rapporter. Se hvilke rapporter du har tilgjengelig og hvilke rapporter du synes er mest nyttige.

Her er et eksempel på en rapport (A03) for analyse og aksjonsmåling:

Rapporten viser Aksjoner og eide aksjoner. For hver aksjon viser den følgende:

  • Aksjonsnummer og beskrivelse
  • Antall utsendte og motatte og prosentvis fordeling
  • Snittbeløp for antall totalt, og snitt beløp for antall inn
  • Sum beløp