Endre innbetalinger i bunke

Denne veiledningen beskriver hvordan du kan endre på innbetalingene inne i en bunke som allerede er opprettet. Dette kan endres inntil bunken er prosessert. (Etter prosessering kan innbetalinger ikke endres eller slettes, da må man registrere en motpostering.)

Det er to ulike steder du kan velge bunke for redigering.

1. Dashbord – bunker med feil

Klikk på en bunken du ønsker redigere og følg veiledningen i neste avsnitt nedenfor.

 

2. Rapporter og massebehandling – Registrere innbetalinger

Merk en bunke du ønsker redigere (merket bunke er blå). Bunken som skal redigeres må ha status «Punches» se bunke 5053 som er merket (PU). Klikk deretter på «Rediger».


Når du nå har valgt bunke som skal redigeres fra Dashbord eller fra Rapporten «Registrere innbetalinger» følger du veiledningen videre:

Da får du opp en detaljert oversikt over innstillinger til denne bunken og de ulike innbetalinger som ligger registrert i denne bunken. Her kan du endre dato, betalingsmåte/konto og kontrollsummen for hele bunken. (OBS: Om det er en bunke med betalingsmåte OCR-innbetalinger vil bunken være låst for redigering på totalsum og konto.) Ønsker du endre enkeltinnbetaling i bunken klikker du på den aktuelle innbetalingen.

Når du klikker på en innbetaling får du opp en ny oversikt med detaljene. Her kan du endre alle felt du ønsker og deretter klikke på «neste» for å gå til neste innbetaling i bunken eller «Lagre og lukk» hvis du ikke ønsker endre flere innbetalinger i denne bunken.

Husk å endre bunkens status  slik at den blir prosessert og innbetalinger legger seg inn i systemet etter at du er ferdig med å redigere bunken. (En bunke med status «punches» blir ikke prosessert.)

Merk: Hvis det er flere enn 50 innbetalinger i bunken vil du ikke få mulighet til å sette status «Til prosessering» da settes den til  og vil da prosesseres første påfølgende virkedag.