Sende SMS

I Tindra har man muligheten til å sende ut SMS. Integrasjonen kommer i to varianter, muligheten til å sende ut ved å bruke flagging av navn, eller ved å legge navn i et utplukk.

For å benytte denne muligheten bruker man en leverandør som Link Mobility, Intelecom eller PSWinCom. Bruker man en av disse leverandørene, har Tindra klar integrasjonen

1. Variant

For å bruke SMS-tjenesten med flaggede navn:

1. Flagg navnene du vil sende SMS til

  • For å søke frem flere navn utfra ulike kriterier kan man bruke kombinert søk.
  • Flere valg for flagging finner man nederst til venstre i Tindra

2. Velg oppgaver

 

3. Velg plugin sende SMS

 

4. Velg flettefelt

  • Det er mulig å bestille flere varianter av flettefelt

5. Fyll inn ønsket tekst, og trykk forhåndsvis

 

6. Kriterier for utsendelse

  • Logg som: SMS er den vanligste typen, det er også mulig å bestille andre former for logging
  • Aksjon og infoenhet er obligatorisk. Feltene brukes for å logge utsendelsen. Dette vises under ‘Utsendelse’ på navn som har mottatt SMS
  • Avsender bør være organisasjonsnavnet
  • Utsendelsesvalgene kan man sette opp. Enten at SMS sendes med en gang, eller velge dato og klokkeslett frem i tid.
  • Prioritetsvalget er hvor i køen SMS legger seg. Dette gjelder for det meste SMS man sender omgående.

___________________________________________________________________________

2. Variant

Sende SMS fra utplukk

 

1. gå til fanen rapporter og massebehandling

 

2. Finn plugin Sende SMSer til navn (via jobbserver)

 

3. Velg knappen Kriterier

 

4. Velg utplukk

  • I søkefeltet kan man søke på navn eller nummer
  • Når man finner utplukket vil en kolonne med informasjon droppe ned.

Etter at man har valgt utplukk, er det samme prosedyre med hvordan utsendelsen logges som ved den 1.varianten. Forskjellen er at utplukksvarianten vil velge aksjonen som utplukket er basert på. 

Nyttige lenker