Eksport av valgte felt

Denne veiledningen beskriver hvordan du kan bruke eksport av valgte felt til å lage en liste for utskrift eller lagre den som fil (Excel)

Start med å sette sammen de felt du ønsker listen skal inneholde. Dette kan du gjøre på to måter:

  1. ved å legge til et eller flere enkelt-felt.
  2. velg et ferdig lagret feltsett (dette kan være laget av deg eller andre medarbeidere). 

 

  1. Hvordan legge til enkelt-felt:

Du begynner med å legge til et eller flere felt fra det emne du vil ha med i listen din.

Eks: En navn- og adresseliste med informasjon om sum innbetalt. Start med å legge til felt fra emne Navn:

Gjenta fra emne Navn til du har lagt til de felt du ønsker i listen din.

Deretter legger du til felt fra emne innbetaling:

I feltet fra emne innbetaling har du anledning til å avgrense hvilke innbetalinger som skal være med i listen. Dette er valgfritt.

Når du er fornøyd med de feltene du vil ha ut i listen din klikker du på Hent data:

Du får se hvordan dine felt fordeler seg i listen og innhold i de ulike felt. Ønsker du nå redigere rekkefølge på felt kan du klikk-dra-og-slipp på feltene i den øverste delen der du la til dine valgte felt. Klikk deretter på «Hent data» og få et oppdatert bilde av listen. Ønsker du fjerne et av feltene klikker du på krysset til høyre for feltet. (Ønsker du fjerne alle feltene klikker du på krysset øverst til høyre.)

Alle feltsett du selv har satt sammen og ønsker å bruke igjen senere kan du lagre som et «feltsett». Dette gjør du ved å klikke  etter at du har lagt til de ønskede feltene.

 

2. Velg et ferdig lagret feltsett:

Du kan velge et ferdig lagret feltsett fra emne «Feltsett» (dette kan være laget av deg eller andre medarbeidere.) Du kan også endre verdiene i et ferdig feltsett før du henter data, hvis du ønsker det. Feltsettet er uforandret neste gang du vil bruke det. Hvis du ønsker oppdatere/lagre Feltsettet med de nye verdier/endringer du har redigert i listen klikker du   og deretter «Lagre som nytt» eller hvis du endrer beskrivelsen får du også mulighet til å oppdatere det feltsettet slik at du erstatter det med det feltsettet du tok opp.