Oppgaver

Under fanen Navn så kan du utføre en rekke Oppgaver som for eksempel det å lage lister, skrive ut etiketter, sende e-post/ SMS osv.

 

Men før du utfører en oppgave så må du finne de navnene som oppgaven skal utføres på. Dette kan du gjøre ved hjelp av kombinert søk eller andre søkemetoder. Deretter må du merke dem som er aktuelle ved å «flagge» dem. Det enkleste er å «flagge alle» ved på klikke på dette valget nederst til venstre i skjermbildet. (Vil du vite mer om «flagging» så les om det her.)

Klikk på oppgaver. Da får du en meny over hvilke oppgaver du kan gjøre med den listen av navn som du har valgt ut.

  • Eksport av valgte felt gir deg muligheten til å skrive ut lister eller lagre dem som fil (Excel).
  • Etiketter for flaggede navn lar deg skrive ut navnene med adresser på etiketter til bruk i utsendelser.
  • Sende sms (forutsetter avtale med sms-leverandør)
  • Sende eposter (forutsetter avtale med epost-leverandør)
  • Hente epost-adresser henter ut epostadresser fra de navn som har en registrert epost-adresse slik at du selv kan sende ut en epost utsendelse fra ditt mailprogram.
  • Dublettsamling gir deg anledning til å samle to navn som egentlig er det samme navnet. All informasjon blir flyttet over til dublettvinneren slik at ingen informasjon går tapt.
  • Anonymisering av navn