Grunndata

Grunndata – adresse og kontaktinformasjon.

Her kan du se og redigere adresse og kontaktinformasjon til eksisterende navn eller fylle ut når nytt navn er opprettet.

Feltene vil variere etter hvilken navnetype som er valgt. Eks: Kvinne/mann har felt for fødselsnummer, men bedrift/organisasjon har felt for organisasjonsnummer/foretaksnummer.

Noen felt i Tindra har krav om gyldig informasjon for å kunne lagre i feltet. Dette vises ved et Rødt hjørne i feltet. Når det mangler input i et obligatorisk felt eller registreringer ikke oppfyller kriterier for feltet.  felt obligatorisk

Dette er en hjelp for å unngå feilregistreringer. For eksempel: e-postadresse uten @ vil ikke kunne registreres.

Hvis du ikke får registrert fødsels- og personnummer i feltet kan det hende det ikke er gyldig. På denne siden kan du sjekke gyldige fødselsnummer: http://www.fnrinfo.no/Verktoy/Kontroll.aspx

Nytt postnummer som ikke er registrert i deres base legger du inn slik:

  • Velg først hvilket land poststedet tilhører, deretter skriv inn postnummer som skal opprettes i postnummerfeltet.  nytt poststed
  • Bruk Tab-tasten. Et vindu for opprettelse av nytt poststed vil dukke opp hvis dette poststedet ikke finnes i deres database fra før.

nytt poststed 2

  • Skriv inn navn på poststedet, og lagre.

 

Avslutte eller pause navn.  Navn Pause avslutt

Du kan avslutte eller pause navnet på Grunndata.

  • Navnet kan pauses midlertidig med valg av «til og fra- dato» og med årsaker som f. eks. adresse ukjent.
  • Navnet kan avsluttes med valg av dato og ulike permanente årsaker som f. eks. død eller feilpunch.
Avslutt

Ved å avslutte navnet her på Grunndata vil også alle eventuelle avtaler avsluttes på dette navnet. (Ønsker du kun å avslutte eventuelle avtaler registrerer du avslutt på den/de aktuelle avtaler og ikke her på Grunndata.)

Du må velge en dato og en årsak for avslutningen av navnet.  Du kan ikke velge en dato tilbake i tid og navnet er gyldig t.o.m. den datoen du setter. Du kan avslutte navnet i aktivt underregister (det underregisteret du står i) eller du kan velge å avslutte navnet i hele basen (alle underregister din organisasjon har)

Pause

Ved å pause navnet her på Grunndata vil ikke  evt. avtaler også pauses. (Men hovedregelen i mange produksjoner av papirgiro og brev er at man holder utenom navn satt på pause.) Grunnen til at det ikke automatisk smitter videre til avtaler på det gjeldende navnet er fordi du f.eks kan pause navn med «adresse ukjent», men avtalen kan fortsatt trekkes på avtalegirotrekk. Du må selv registrere pause på avtaler, hvis avtaler også skal settes på pause. Ved bruk av til-dato, vil pause opphøre automatisk når den gjeldende til-dato er overgått.

En valgt dato for pause vil gjelde slik:

  • Dato fra =Pauset fra og med den datoen du har valgt
  • Dato til = Pauset til og med den datoen du har valgt
  • Blank dato til = navnet er pauset til noen opphever pausen igjen.

 

Åpner du et tidligere avsluttet eller pauset navn på Grunndata må du selv gå gjennom eventuelle avtaler på dette navnet for å se om noen av dem også skal åpnes/startes igjen. De blir ikke startet igjen automatisk.