Kombinert søk

kombinert søk2

I kombinert søk kan du søke etter alle navn som oppfyller alle valgte søkekriterier du setter opp.

Dette gir deg muligheten til å søke etter akkurat de navn du har behov for å hente frem. F.eks alle navn med gyldig avtale, alle navn med innbetaling, alle navn uten innbetaling i perioden xx, alle navn med fødselsdato xxxx og mye mer. Søkeresultatet (listen med navn) du får frem, kan du bruke til videre behandlinger/endringer eller eksportere ut som en liste.

 

Start med å sette sammen de kriterier du ønsker søke etter. Dette kan du gjøre på to måter:

  1. ved å legge til enkelt-kriterier.
  2. velg et ferdig lagret kriteriesett (dette kan være laget av deg eller andre medarbeidere). 

 

 

  1. Hvordan legge til enkelt-kriterier:

Du begynner med å legge til et eller flere kriterium fra det emne du vil søke om.

Eks: Søk etter alle gyldige navn. Dvs. Alle navn som ikke er avsluttet eller pauset. Klikk på «navn» og velg fra listen.

kombinert søk kriterie

Kriterie legger seg som en linje slik: sett inn ønsket pr.dato navnet skal være gyldig. Ønsker du finne navn som ikke er gyldig endrer du «ja» til «nei»: kombinert søk kriterie 2

Hvis du vil ta bort et valgt kriterium klikker du på krysset til høyre for den aktuelle linjen.  (Ønsker du fjerne alle valgte kriterier klikker du på krysset øverst til høyre.)

Klikk på gjør søk når du har lagt til de kriteriene du ønsker.

Da listes alle navn i basen som oppfyller de kriterier du har valgt. I dette eksempelet på bildet vil det si; alle navn som ikke er avsluttet eller pauset pr. 26.05.2015

Det er viktig å være klar over at alle søkekriterier du setter opp vil snevre inn søket ditt. Det vil si; det er ikke søk etter gyldig navn «eller» gyldig avtale, men det er søk etter gyldig navn «og» gyldig avtale. Så alle navn du får treff på må kunne oppfylle alle de kriterier du setter opp i samme søket.

 Du kan se hvor mange treff du får før du søker ved å klikke kombinert søk antall

Alle kriteriesett du selv har satt sammen og ønsker å bruke igjen senere kan du lagre som et «kriteriesett». Dette gjør du ved å klikke kombinert søk lagre kriteriesett etter at du har lagt til de ønskede kriteriene.

 

 

2. Velg et ferdig lagret kriteriesett:

Du kan velge et ferdig lagret kriteriesett fra emne «Kriteriesett»(dette kan være laget av deg eller andre medarbeidere.) Du kan også endre verdiene i et ferdig kriteriesett før du søker, hvis du ønsker det. Kriteriesettet er uforandret neste gang du vil bruke det. Hvis du ønsker oppdatere/lagre kriteriesettet med de nye verdier/endringer du har gjort med søket klikker du kombinert søk lagre kriteriesett og videre velger du om du vil oppdatere: kombinert søk oppdatere kreiteriesett

Ønsker du lage et nytt kriteriesett, men tar utgangspunkt i et allerede eksisterende sett klikker du «lagre kriteriesett» og endrer noe på «beskrivelsen». Da vil du kunne velge om å oppdatere det gjeldende settet eller lagre dette som et nytt sett.

Du kan se hvor mange treff du får før du søker ved å klikke kombinert søk antall

Og som nevnt ovenfor ved beskrivelse av enkeltsøk: Alle søkekriterier du setter opp vil snevre inn søket ditt. Det vil si; det er ikke søk etter gyldig navn «eller» gyldig avtale, men det er søk etter gyldig navn «og» gyldig avtale. Så alle navn du får treff på må kunne oppfylle alle de kriterier du setter opp i samme søket.