Skattefradrag i Tindra

SKATTEINNBERETNING I TINDRA

Behandle endringer på skatteinnberetning

Denne veiledningen beskriver hvordan du gjør endringer på Skattefradragsinnberetningen. Organisasjonen må være godkjent for skattefrie gaver.

  • Søk opp navnet du skal gjøre endringer på.
  • I kolonne 2 velger du modulen Skattefradrag.
  • I Kolonne 3 ser du detaljert informasjon om skattefradrag som er sendt inn til Skattedirektoratet eller innberetninger under behandling.

Skattefradrag

  • Under fanen «behandlet/utført» ligger det som er sendt skattedirektoratet. Her kan du ikke gjøre noen endringer direkte i Tindra.
  • Under fanen «for behandling» kan man gjøre endringer på innberetning for fjoråret ved å lage en ny post med tillegg/fradrag eller annullering av innberettet beløp (endringer på skatteår lenger tilbake i tid må evt. giver ta med sitt eget skattekontor).

 

Tillegg/fradrag

Registrerer du innbetalinger på fjoråret så vil ny sum bli innberettet automatisk ved neste innberetning.
Tillegg/fradrag skal brukes f.eks. ved:
– innbetalinger skal flyttes mellom ektefeller
– innbetaling ført i annet system

Hvis betalinger skal skatteinnberettes på ektefellen må tillegget legges til på den som skal ha innberetningen og fradraget på den andre (med minustegn foran). Vær nøye med å skrive gode forklarende kommentarer. Betalingen flyttes ikke, men innberetning reduseres på en giver og økes på en annen.
Hvis organisasjonen opererer med flere systemer, og giveren har et innberetningsgrunnlag i et annet datasystem registreres dette som tillegg i Tindra, uten at selve innbetalingsføringen overføres. Innbetalingene vil da fortsatt ligge regnskapsført i det opprinnelige systemet, men på innberetningen vil tillegget komme med og registreres på navnet i Tindra.

Lag en ny post – Tillegg/fradrag

1. Tillegg: skriv inn beløpet som skal legges til + merknader om dette (f.eks. om til/fra hvem betalingen flyttes, eller i hvilket annet datasystem betalingen er i), og trykk lagre.
2. Fradrag: skriv beløpet med minustegn foran. Ellers lik fremgangsmåte.

Dette vil automatisk meldes inn på neste innberetning.

 

Annuller tidligere innberettet beløp

Lag en ny post – Annullering.

Fyll inn personnummeret i posten og lagre . Annulleringen vil bli gjort ved neste etterinnberetning.

Reservasjon mot skattefradrag

Dersom giveren ikke ønsker skattefradrag kan man legge inn reservasjon mot skattefradrag i informasjonsprofilen.

skattefradrag informasjonsprofil

 

Flytt innberetningen til endret fødselsnr/orgnr

Hvis du har lagt inn en endring i fødselsnr eller orgnr på et navn vil det automatisk bli sendt ny beregning på han/henne/bedriften ved neste etterinnberetning.

 

Tips: Hvis du ikke får registrert fødsels- og personnummer i Tindra kan det hende det ikke er gyldig. På denne siden kan du sjekke gyldige fødselsnummer:

http://www.fnrinfo.no/Verktoy/Kontroll.aspx