Nytt navn

Med + Nytt navn legger du inn nye givere/interessenter, medlemmer, firma/organisasjoner osv.

nytt navn

Navnetypen angir om et gitt navn representerer en mann, kvinne, ektepar, en organisasjon, menighet, skole, osv.

Opprettet pga aksjon: her vil det finnes flere alternativer etter hvert som deres organisasjon oppretter aksjoner eller gjør noe ut i markedet som dere ønsker å spore/måle responsen av nye navn på. (Dette kan også registreres senere på navnets «grunndata»)
Det er alltid viktig å søke etter dubletter ved registrering av nye navn. Dette gjør du ved å skrive inn enten deler av navnet du skal registrere, evt. hele, og trykk «søk etter dubletter»:

  • Får du svar om at det ikke finnes dubletter, eller ingen av de som dukker opp er reelle dubletter – trykk på + Nytt Navn igjen (opplysningene du registrerte før dublettsøket er der ennå.) og velg «lag nytt navn» nederst til høyre i vinduet.
  • Får du opp én eller flere dublettforslag, hvorav ett faktisk er personen du skulle til å registrere, velg dette navnet og evt. legg inn nye opplysninger/oppdateringer på grunndata på denne.

Merk Grunndata i kolonne 2 for å fylle ut adresse/kontaktinformasjon på dette navnet.