Duplisere aksjoner

Du kan duplisere en eller flere aksjoner uten å måtte begynne på en nyregistrering. Dette kan for eksempel være nyttig og tidsbesparende ved årskifte der en vil opprette nye årsaksjoner for det neste året. Eller ved andre tilfeller der man oppretter nye liknende aksjoner.

  • Søk frem aksjoner du vil duplisere.
  • Flagg den eller de aktuelle aksjoner (klikk på flagget slik at det er rødt.)
  • Velg «oppgaver» oppe i menylinjen i kolonne 2.
  • Merk modulen «duplisere aksjon» i kolonne 2 (Merket modul er blå.)
  • Klikk på «vis aksjoner med flagg»
  • Nå vises foreslåtte aksjonsnummer i liste. Du kan akseptere numrene eller endre til det du vil (forutsatt at de numrene du velger er ledige).
  • Klikk på «utfør duplisering»

Bilde – duplisere aksjoner: duplisere aksjoner Skjermbilde

De dupliserte aksjonene vises nå slik med de nye aksjonenes nummer til høyre: duplisere aksjoner 2

Klikk på det nye aksjons-nummeret (merket gult i bildet) for å se og redigere aksjonen.

NB. husk merke av for «detaljer» øverst på den grå linjen, for å kunne se aksjonen.

detaljer oppgaver