Aksjon

Aksjon 

Aksjon er tilknytningen som viser hvilke kampanjer eller aktiviteter i markedet som gjorde at innbetalinger eller nye navn kom inn.

Hovedformålet med aksjon er responsmåling .

Man oppretter aksjoner for ulike kampanjer og hendelser som genererer inntekter, nye navn eller avtaler for å kunne responsmåle det i etterkant.

 

Søk etter eksisterende aksjoner.

Sett inn bokstaver eller tall i «standardsøk aksjoner» eller velg «søk på tvers». søk admin

 

 

Opprette ny aksjon. Ny aksjon

fyll inn ønsket aksjonsnummer. Du vil få beskjed dersom aksjonsnummeret allerede er i bruk. Velg aksjonstype, og velg et navn som beskriver aksjonen. Trykk «Lag aksjon».

Du vil da få opp aksjonen i kolonne 1. Velg «Grunndata aksjon» (kolonne 2). Du vil da komme inn på aksjonen du har opprettet og ha muligheten til å registrere mer informasjon. Aksjonstype og beskrivelse skal allerede være fylt ut, men du har alltid mulighet til å endre.

Ved å holde musepekeren over de ulike feltene vil du få opp en beskrivelse av hvert enkelt felt i tooltipen (hjelpeteksten).

 

Mer om Aksjoner.

Aksjoner kan deles opp i underaksjoner dersom det er ønskelig å se respons på et mer detaljert nivå. En DM-aksjon kan deles opp i de ulike segmentene man vil sende til, for å kunne se hvor stor responsen er fra de ulike undergruppene. Denne segmenteringen må skje i forkant av adresseuttaket, slik at hver person kan merkes som tilhørende en bestemt underaksjon (segment). Etter hvert som vi leser inn OCR-filene vil man kunne ta ut rapporter som viser inntekter og responsprosent fra de ulike underaksjonene. Rapportene kan tas ut enten samlet for hele aksjonen (eieraksjonen), eller på de ulike underaksjonene.

En viktig beslutning i giveroptimaliseringen er å identifisere de ulike segmentene / underaksjonene i f.eks. en DM. Hvem skal man sende til, hvem skal man ikke sende til, hvem skal man fange opp igjen som ikke har fått DM-en på en stund, hvilke grupper ønsker vi å vite mer om givermønsteret på, hvilke grupper er mest lønnsomme, hvilke grupper er minst lønnsomme, lønner det seg å kjøpe kalde adresser, etc. Mye av dette kan implementeres i seleksjonen i forkant av adresseuttaket, og dermed kan resultatet studeres i ettertid.

Andre aksjoner er av mer «fast» karakter, som f.eks. nettgaver, anledningsgaver. Her er det også mulig å lage underaksjoner, f.eks. vil det være naturlig å inndele anledningsgaver i en underaksjon pr. anledning. Da kan man ta ut rapport over inntekter pr. anledning (underaksjon), eller totale inntekter på anledningsgaver (eieraksjonen).

Aksjon er også et parameter i takkebrevsprogrammet. Det kan legges inn egne tekster for ulike aksjoner, slik at giveren får takkebrev som er tilpasset den aktuelle kampanjen de har gitt penger til.