Produkt

Produkt = produkttype + prosjekt.

  • Prosjekt –  Styrer hvor pengene skal gå.
  • Produkttype – Forteller hva innbetalingen gjelder.

Prosjekt. (Les mer om prosjekt her.)

Produkttype. Angir hva slags type innbetaling dette er. Vanlige produkttyper er VA (tilfeldige gaver). FG (fast givertjeneste), DM, VS (varesalg), MG (minnegave), ME (medlemskontingent), etc. (Les mer om Produkttype nedenfor i artikkelen.)

 

Søk etter eksisterende produkter.søk produkt

 

Nytt Produkt. ny produkt

  • For å opprette et nytt produkt i Tindra må du stå i Admin-fanen. Trykk så på «Ny» og velg «Nytt produkt».
  • Velg produkttype i nedtrekksmenyen. Skriv inn prosjektnummer som det skal knyttes til. Gi så produktet et navn i produktbeskrivelsen.
  • NB! Hvis ikke prosjektet er laget allerede kan det også opprettes her. Velg prosjekttype i den nederste nedtrekksmenyen.
  • Velg «lag produkt»

 

 

Litt mer om Produktype:

Det er tre viktige parametre som settes på produkttypen:

  1. Det er her man finner koblingen til resultatkonto. Det kan bare være én konto pr. produkttype. Dersom samme type innbetalinger skal føres på ulike konti i regnskapet, må det opprettes en produkttype pr. konto. Eks.: dersom inntekter fra ulike DMer skal føres på ulike resultatkonti i regnskapet, må det opprettes en produkttype pr. konto.
  2. Produkttypen har et felt som heter «For gave». Dette avgjør om innbetalingen skal tas med i gavebeløpet som innrapporteres for skattefradrag.
  3. Dersom innbetalingen gjelder mva-pliktig varesalg, angis dette på produkttypen.