Prosjekt

Prosjekt.

Prosjektstrukturen definerer øremerking av inntekter. Alle kunder har et prosjekt som er frie midler, ofte er dette prosjekt 0. For mange organisasjoner er dette det eneste prosjektet.

Men dersom man ønsker å øremerke inntekter til ulike formål eller til ulike avdelinger innenfor organisasjonen, opprettes et eget prosjekt for dette.

Hvis du ønsker å punche innbetaling til et nytt øremerket prosjekt må følgende opprettes før det er klar for innbetalingspunch, og i denne rekkefølgen:

  1. Registrere nytt prosjekt.
  2. Registrer nytt produkt. (les om Produkt her)
  3. Hvis ikke produkttypen finnes må den også opprettes, men det er mer sjeldent. (Les om produkttyper her.)
  4. Valgfritt: opprette en aksjon (hvis dere ønsker at det skal være en egen aksjon for dette) hvor produktet registreres. (Les om aksjon her.)

Søk etter eksisterende prosjekter. (Sett inn bokstaver eller tall.) søk prosjekt

 

Nytt Prosjekt. For å opprette et nytt prosjekt i Tindra må du stå i Admin-fanen. Trykk så på «Ny» og velg «Nytt prosjekt».

ny prosjekt

  • Velg ønsket prosjektnummer. Du vil få beskjed dersom dette er opptatt. Ønsker du neste nærmeste ledige prosjekt, trykk på «Finn neste ledige nr».
  • Finn deretter den prosjekttypen som passer best til dette prosjektet. Fyll så inn prosjektets navn og trykk «Lag prosjekt».
  • Du vil da få opp prosjektet i kolonne 1, velg «Grunndata prosjekt» i kolonne 2. Nå kan du registrere mer informasjon om det nyopprettede Prosjektet i kolonne 3.
  • Ved å holde musepekeren over de ulike feltene vil du få opp en beskrivelse av hvert enkelt felt.