SMS kollekt

SMS kollekt i Tindra.

Dette er en beskrivelse av rapportene og innbetalinger i forbindelse med SMS-kollekt. Det kan være en fordel og gjøre seg kjent med dokumentene under «komme i gang med Tindra» for å få en grunnleggende forståelse av Tindra. 

1. Rapporter

Under fanen «Rapporter og massebehandling» finner du ulike rapporter dere har tilgjengelig.

Det er to rapporter som gir informasjon om deres SMS kollekt innbetalinger.

Rapport: SMS-kollekt (L10)

Denne rapporten viser alle SMS innbetalinger gitt når SMSene er sendt og registrert. Det vil si at dere kan bruke denne rapporten allerede på søndagen for å opplyse om hvor mye som er kommet inn som kollekt.

  • Under «kriterier» klikker du «hent data» for å kjøre rapporten.
  • Perioden rapporten skal vise velges under «kriterier». (Default datoer under «kriterier» er: en uke tilbake fra søndagens dato.)
  • Klikk på pilene som peker mot høyre for og få se mer informasjon. Du kan «blade ut» alle piler til de peker ned. sms kollekt L10

 

Rapport: Innbetalinger pr uke (I05)

Denne rapporten kan vise alle innbetalinger som er prosessert inn i systemet. Det vil si at SMS innbetalinger leveres i OCR-fil til oss fra Nets og leses inn i systemet første påfølgende virkedag.

Under «kriterier» velger du dato, produkttype: kollekt og «hent data» for å kjøre rapporten: rapport L10

sms kollekt innbetalin pr uke

  • Klikk på pilene som peker mot høyre for og få se mer informasjon. Du kan «blade ut» alle piler til de peker ned.
  • Hvis dere registrerer innsamlet kontant-kollekt fra bøsser eller liknende i Tindra på navn «Anonym», vil dette også vises i denne rapporten her. Slik kan dere få en samlet oversikt over all kollekt. SMS og kontant.

 

2.  Navn i databasen

Når en giver sender SMS for å gi en gave sjekkes navnet som er registrert på telefonen mot navn som allerede eksisterer i deres database i Tindra. SMS-gaven registreres på allerede eksisterende navn hvis det finnes. Hvis ikke navnet finnes fra før opprettes det automatisk et nytt navn og tilhørende innbetaling.

 

Du finner alle navn under «navnefanen». Klikk på «søk» for å søke opp navn du vil se eller redigere.

  • Innbetalingene ser du under «innbetalingsoversikt» (Velg datoer under «periode» for å se mer enn et år tilbake.)
  • Adresse og kontaktinformasjon ser du under «Grunndata» sms kollekt grunndata

Linkmobility er registrert som et navn. Her vil du under «innbetalingsoversikt» se provisjon når dere har punchet oppgjøret som blir levert av Linkmobility.

Alle innbetalinger som blir gjort via SMS blir registrert som en minus-postering på navnet til Linkmobility. Når dere senere får utbetalt oppgjøret fra Linkmobility registrerer dere dette som en innbetaling på navnet Linkmobility (oppgjøret registreres på aksjon 140400 og man velger produkt KX-0 se bilde under). Dette beløpet vil være mindre enn det som er gitt av gaver på grunn av provisjonen til Linkmobility.

link mobility oppgjør