Informasjonsprofil

I informasjonsprofilen kan man sette inn reservasjoner eller samtykker, meldt inn til dere eller ved vask mot Brønnøysundregisteret. 

 Informasjonsprofil

Det kan bestemmes i samarbeid med rådgiver hos ProFundo hvilken prioritet de forskjellige verdiene her skal ha hos dere.

Eks. Et navn har meldt til Brønnøysundregistreret «Nei til all post» men har vært i kontakt med dere og ønsker informasjon tilsendt fra deres organisasjon. Da setter man verdien «Ja» i «post» under kolonnen «meldt oss» Denne verdien overstyrer «meldt Brønnøysund» fordi man vektlegger direkte kontakt mellom organisasjonen og giver som det overstyrende.

  • Øverst i denne modulen kan du sette «Ja» eller «Nei» i ferdigdefinerte kategorier (post, telefon og liknende.) Og her settes eventuelle reservasjoner lest inn ved vask mot Brønnøysundregisteret hvis dere som organisasjon abonnerer på det.

 

  • Øvrige registreringer (unntak fra standard behandling)

I midten av modulen listes de eventuelle unntak som er registrert på dette navnet

Det er her man styrer om navnet skal ha flere eller færre utsendelser enn normal-antallet av en type utsendelse. (I samarbeid med rådgiver hos ProFundo bestemmes hvilke utsendelser man kan lage unntak for og hvilken prioritet unntakene skal ha.)

Eks. Et navn ønsker tilsendt to stk av et blad/magasin dere sender ut. Normalantallet dere sender er 1, men dette navnet ønsker likevel og få tilsendt to stk. Finn den aktuelle utsendelsen i listen, eller opprett en ny under «Ny registrering for».

I listen finner man riktig infounntak og setter tallet 2 i første boks og velg dato/periode dette unntaket skal gjelde for. (Blank til-dato = gjelder for all framtid.)

 

Navn meldt nei/ja til post men likevel ønsker/ønsker ikke en type utsendelse:

Eks. Et navn har meldt «nei til post» til dere, men vil likevel ha tilsendt en type utsendelse dere sender (blad, giro eller liknende). Da kan man registrere et unntak for dette. Finn den aktuelle utsendelsen i listen eller registrer en ny under «Ny registrering for».

Finn det aktuelle infounntaket i listen og sett tallet 1 i første boks og velg dato/periode dette unntaket skal gjelde for. (Blank til-dato = gjelder for all framtid.) Det må avklares med rådgiver at de registreringene skal overstyre «nei til post – meldt oss.» Og navnet får da kun tilsendt den typen utsendelse fra dere og ikke andre utsendelser.

 

Eks. Et navn vil ha alle utsendelser fra dere, men ikke en spesiell type utsendelse:  Informasjonsprofil2

Denne personen ønsker ikke tilsendt «kalender-DM». Det er satt inn 0 i første boks. Denne registreringen gjelder fra 24.09.2014 og til-dato er ikke satt. Dette navnet får ikke tilsendt kalender-DM, men alle andre utsendelser og dette unntaket «gjelder for alltid».