Slette innbetalinger – endre status bunker

Slette innbetalinger – endre status bunker.

  • Hvordan endre status på bunker ved masseregistrering av innbetalinger.
  • Hvordan slette innbetalinger som ennå ikke er prosessert inn i systemet.

Bunker listes opp i listen til venstre. Her kan du se hvilken status bunken har. (PU eller PF) Klikk på en bunke for å merke den. (Merket bunke er blå.) Innbetalingene i merket bunke vises i listen nede (bunkeinnhold) så lenge de ikke er prosessert. Bunker med status «Punch ferdig» blir prosessert første påfølgende virkedag. Innbetalinger og bunker som er ferdig prosessert er ikke lenger synlige og kan ikke endres/slettes. (Du må da lage en motpostering til innbetalingen du ønsker endre/slette.)

bunker slette endre status

Veiledning: Endre innbetalinger i en bunke som ikke er prosessert

Veiledning: Korrigere eller motpostere en prosessert innbetaling