Søkeresultat – liste

Under fanen «Navn» får du opp en liste med navn etter at du har gjort et søk:  søkeresultat liste

Bruk sortering og filter for å få ønsket søkeresultat-liste. Total antall treff og evt. antall med filter, vises i det lille tallet (over og under strek).

Gul prikk ved navnet = Pauset navn (midlertidige årsaker som f. eks. adresse ukjent).

Rød prikk ved navnet = Avsluttet navn (permanente årsaker som f. eks. død eller feilpunch).

Merket navn er blått og du ser detaljer i 3.kolonne om dette navnet og kan gjøre registreringer der.

Navnet er flagget (flagget er rødt.) Man flagger navn for enkelte oppgaver som skal behandle mange/flere navn samtidig.  Man kan klikke på flagget for å «flagge» navn. Eller bruke menylinje nederst i skjermbildet: flagge

Når navnet er flagget kan du gjøre ulike oppgaver med dem/det navnet som er flagget. Se menylinje oppe i Tindra: menylinje oppgaver

Oppgaver du kan gjøre listes opp i kolonne 2 (Hvilke oppgaver du har tilgjengelig defineres i samarbeid med rådgiver hos ProFundo.)

 

Dersom dere har flere underregister kan du søke i de tillatte underregister du har rettigheter til ved å huke av for dette i fritekstsøk. Vær oppmerksom på at merkingen på hvert navn gjelder kun for det underregisteret du står i:

  • blank prikk: sokeresultat-liste-med-merkingerikke kontakt i dette underregister
  • avsluttet i dette underregister
  • pauset i dette underregister
  • Ingen merking: kontakt i dette underregister

Tekst øverst i Grunndata – ikke kontakt i dette underregister:

ikke-kontakt-i-underregister