Registrere innbetaling

Registrere innbetaling

Du kan registrere innbetalinger i Tindra på to ulike måter, enkeltregistrering (navnefanen) eller masseregistrering (rapporter og massebehandlingsfanen).

Enkeltregistrering.

søk opp navnet og velg «Registrere innbetaling» (kolonne 2).

Det er 3 faner å velge mellom ved innbetalingregistrering: innbet tre faner

  • Knytt til utsendt giro/fakturaBrukes hvis det er en innbetaling det har vært en utsendelse for, eks. fast givertjeneste, medlemsgiro, abonnementsgiro, fakturaer. Viktig! Knyttes ikke innbetalingen til fakturaen som innbetalingen var ment for vil fakturaen fortsatt stå som ubetalt. Det samme gjelder evt. avtaler/medlemskap og abonnement, hvis ikke innbetalingen knyttes til dette står de som ubetalte. Den brukes også til ikke avtale-knyttede utsendelser. Eks: DM, bladgiro, etc. For at statistikk skal bli riktig er det avgjørende at innbetalingen registreres på riktig utsendelse.
  • Knytt til avtale (ekstragiro) Når en innbetaling gjelder for avtale er det viktig at det matches mot denne avtalen og riktig periode. Dette er viktig for at avtalestatistikker, abonnement-  og medlems-perioder blir riktige og at de ikke dukker opp i evt. purrerutiner. Hvis det ikke finnes en utsendelse (giro/faktura) for denne innbetalingen, men du likevel ønsker å knytte innbetalingen til en avtale, bruker du denne fanen. (Det må være en avtale registrert på navnet allerede).

Veiledning: Masseregistrering av innbetalinger

Veiledning: korrigering eller motpostering av prosessert innbetaling