Anonymisering av navn (GDPR)

Vi har nå lagt til rette for å håndtere anonymisering av navn i Tindra dersom personer ønsker at dere skal slette dem fullstendig fra deres base.

Anonymiseringen utføres i to trinn. Her er en beskrivelse av hvordan du utfører dette i Tindra:

Vær oppmerksom på at når du anonymiserer et navn er det ikke mulig å «åpne» navnet igjen og få reversert dette.

Trinn 1 av anonymisering av navn.

 1. Søk opp navnet for å finne vedkommende du skal anonymisere.
 2. flagg navnet
 3. klikk på oppgaver øverst på den grå menylinjen
 4. velg denne pluginen:
  • Hvis denne plugin ikke er tilgjengelig må du sjekke om du står i riktig rettighetsett
  • Ta kontakt med Rådgiver i ProFundo hvis du ikke har denne plugin tilgjengelig i det rettighetsettet du skal ha den.

Du vil nå få en detaljert oversikt over det valgte navnet:

Du kan nå velge å utføre første trinn i anonymiseringen ved å klikke på «Sett til Anonymiseres». Navnet avsluttes med årsak anonymisering og informasjon om dette navnet vil ikke lenger vises i Tindra. Ved evt. eierskap mellom andre navn avsluttes denne koblingen og skulle dette navnet være fremmedbetaler for annen avtale vil avtalehaver av den aktuelle avtale bli satt som betaler selv. Men for å fullføre anonymiseringen må man utføre trinn 2 også som vil slette historikk og tilhørende data fullstendig.

Trinn 2 av anonymisering av navn.

Trinn 2 av anonymeseringen utføres av noen hos dere som har rettigheter til et eget rettighetsett som heter «Anonymisering (ANO)»

 1. stå i rettighetsett Anonymisering
 2. klikk på søk under navnefanen
 3. flagg navnet
 4. klikk på oppgaver øverst på den grå menylinjen
 5. velg denne pluginen:
  • Hvis denne plugin ikke er tilgjengelig må du sjekke om du står i riktig rettighetsett
  • Ta kontakt med Rådgiver i ProFundo hvis du ikke har denne plugin tilgjengelig i det rettighetsettet du skal ha den.
 6. Klikk på «Bestill anonymisering» for å utføre sletting av historikk og andre detaljer.

Som nevnt tidligere i veiledningen må du være oppmerksom på at når du anonymiserer et navn er det ikke mulig å «åpne» navnet igjen og få reversert dette.